ห่วงบาสรุ่น1504 Hoop 
1,690 บาท / 1 ห่วง

   ห่วงบาสขนาดมาตรฐาน เป็นห่วงที่ใช้กับสินค้าแป้นบาสของเราในรุ่น 1504 ทั้ง SD-1504 และ BG-1504 ซึ่งเป็นห่วงรุ่นกลางของเรานั่นเอง มีความแข็งแรง และขนาดได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับแป้นเดิม หรือยึดติดกับผนังก็ได้

IMG_2661
IMG_2662
P4261820

ยึดน็อต 4 ตัว ก็ติดตั้งได้เลย

 

ห่วงบาสได้มาตรฐาน

– ตามมาตรฐานห่วงบาสเก็ตบอล จะต้องเป็นเหล็กกล้า ตัน แข็งแรง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบด้านใน ไม่ต่ำไปกว่า 45cm และไม่มากไปกว่า 45.9cm

ขนาดห่วง

– มาตรฐานห่วงบาสต้องทาด้วยสีส้ม – ตัวเหล็กต้องตัน และเหล็กต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตรแต่ไม่มากไปกว่า 20 มิลลิเมตร

– ห่วงบาส ต้องมีตาข่ายติดกับห่วง 12 จุดและช่องว่างระหว่างห่วงกับเชือก นิ้วต้องไม่สามารถรอดเข้าไปได้

– ขอบบนสุดของหวง แตละดาน จะตองอยูในตําแหนง ตามแนวนอน สูง 3.05 เมตร จากพื้นสนามกระดาน หลังจะตองมีความสูงเทากันทั้ง 2 ดาน


P4271827

ขอบห่วงแข็งแรง


35487259290_3589a45b0f_o                                       รูปห่วงบาสรุ่น 1504 ก่อนติดตั้ง