ห่วงบาสรุ่น LA Series 
ราคา 890 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

เป็นห่วงบาสขนาดมาตรฐาน ที่ติดตั้งไว้กับรุ่น LA-150, LA-250, BG-2000 และรุ่น BG-2000x ของทางเรา พร้อมตาข่ายเชือกไนล่อน สามารถในไปติดกับกับแพง หรือนำไปเป็นอะไหล่ใส่กับแป้นของลูกค้าที่ชำรุดเสียงหายได้

DSCF6306

 

ห่วงที่ติดตั้งไว้กับแป้นบาสรุ่น LA-250


IMG_2775

ห่วงบาสได้มาตรฐาน 

– ตามมาตรฐานห่วงบาสเก็ตบอล จะต้องเป็นเหล็กกลม  แข็งแรง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบด้านใน ไม่ต่ำไปกว่า 45cm และไม่มากไปกว่า 45.9cm

ขนาดห่วง– ห่วงบาสต้องทาด้วยสีดำ ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตรแต่ไม่มากไปกว่า 20 มิลลิเมตร

– ห่วงบาส ต้องมีตาข่ายติดกับห่วง 12 จุดและช่องว่างระหว่างห่วงกับเชือก

– ขอบบนสุดของหวง แตละดาน จะตองอยูในตําแหนง ตามแนวนอน สูง 3.05 เมตร จากพื้นสนามกระดาน หลังจะตองมีความสูงเทากันทั้ง 2 ดาน

 

DSCF6656